COVID-19 – realizacja usług zdalnych

Szanowni Państwo,

W związku z epidemią COVID-19 oraz zmieniającymi się warunkami świadczenia usług szkoleniowych z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej, zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową. Czas pandemii może zostać wykorzystany przez Państwa firmy do podniesienia kompetencji niezbędnych do realizacji celów strategicznych i adaptacji do zmieniającego się dynamicznie otoczenia. Jeżeli istnieją przeciwskazania do szkolenia w formie stacjonarnej można ewentualnie rozważyć szkolenie w formie zdalnej – zapewniamy odpowiednie warunki spełniające obowiązujące Wytyczne w tym zakresie.

Od 31 lipca 2020 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej wprowadziła zmiany w Wytycznych dotyczących świadczenia usług realizowanych zdalnie, a najistotniejsze z nich to:

–   Liczebność grupy szkoleniowej –  zniesiono ograniczenia maksymalnej liczby 15 osób w grupie szkoleniowej o ile planowana liczba uczestników odpowiednia jest  do usługi szkoleniowej .

–    Rejestrowanie/nagrywanie – zniesiono obowiązek rejestrowania/nagrywania usługi szkoleniowej o ile odpowiednio udokumentowana jest obecności i aktywności wszystkich uczestników na szkoleniu.

Zachęcamy do współpracy

-->