Bierzemy odpowiedzialność za nasze działania.


Firma Segna Polska Sp. z o.o. (SGN) to firma, która zaspakaja potrzeby klientów, pozytywnie wpływając na ich rozwój. Świadczymy usługi najwyższej jakości w oparciu o zaangażowanie pracowników, wysokie kompetencje i wzajemne zaufanie.

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju ich firm, przez dostarczanie kompleksowych, profesjonalnych usług doradczych oraz szkoleniowych, w tym pozyskiwanie finansowania, podnoszenie kompetencji pracowników, pomoc w zakresie prawa i podatków, budowy strategii i biznes planów.
Wszystkie nasze działania odbywają się po rzetelnym zbadaniu potrzeb i możliwości naszych klientów.

Polityka firmy Segna Polska, oparta na ciągłym rozwoju, koncentruje się na :

  • rozwoju współpracujących z nami firm,
  • jakości i terminowości usług,
  • potrzebach pracowników,
  • działaniach na rzecz lokalnej społeczności oraz tworzeniu wartości dodanej dla Firmy i otoczenia.

Jako firma szkoleniowo-doradcza funkcjonujemy na rynku od 2013 roku. W roku 2014 otrzymaliśmy Nominację do Godła Liderów Firm Szkoleniowych w Polsce – „Firma szkoleniowo-doradcza roku 2014”.
W roku 2015 spółka uzyskała certyfikat zgodności Systemu Zarządzania Jakością z normą ISO 9001:2008.
Posiadamy wpis do Bazy Usług Rozwojowych BUR – niezbędny do realizacji usług szkoleniowo-doradczych finansowanych w ramach perspektywny finansowej 2014-2020.

10 sierpnia 2018 r. nasza Firma uzyskała certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie realizacji szkoleń biznesowych i usług consultingowych.