Zmiana normy z ISO 9001:2008 na normę ISO 9001:2015

Informacja dla Klientów i Współpracujących z nami Dostawców
oraz wszystkich zainteresowanych SEGNA POLSKA Sp. z o.o. przeszła od 2 lipca 2018 r. z ISO 9001:2008 na normę ISO 9001:2015

Z przyjemnością informujemy, że 10 sierpnia 2018 r. nasza Firma uzyskała certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie szkoleń biznesowych i usług consultingowych.

Określone w Firmie procesy uwzględniają nowe podejście ze wskazaniem ryzyka i szans oraz zmian wynikających z wdrożenia RODO w stosowanych systemach IT, relacjach z Klientami oraz Dostawcami. Podjęte w naszej Firmie działania mają zapewnić naszym Klientom i Dostawcom oraz pozostałym podmiotom z nami współpracującymi coraz wyższą jakość świadczonych usług i wzrost satysfakcji zgodnie z naszą Misją i Wizją.

Zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi planowania przejścia dla ISO 9001:2015” zaktualizowaliśmy dotychczasowy system zarządzania jakością w celu spełnienia zmienionych wymagań i zapewnienia weryfikacji jego skuteczności.
Wszyscy Pracownicy wzięli udział w szkoleniu i warsztatach przygotowujących naszą Firmę do przejścia na nową normę. Opracowaliśmy nowe dokumenty organizacyjne uwzględniające nowe podejście w tym wymaganie dotyczące myślenia opartego na ryzyku w celu wsparcia oraz doskonalenia zrozumienia i zastosowania podejścia procesowego.

Nasze działania realizowane są m.in. poprzez wsparcie przedsięwzięć przyczyniających się do rozwoju MŚP i zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w ich procesach biznesowych.

-->