Środki Unijne – Działanie 3.2 PRO WSL – Innowacje w MŚP – Śląsk

Data naboru wniosków od 29.12.2016 do 28.02.2017 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to wrzesień 2017 r.

Instytucja organizująca konkurs:
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów

Pula planowanego naboru to ok 195 mln zł.

 

Kto może składać wnioski?

Podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzona wpisem do odpowiedniego rejestru.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Głównym celem działania to wzrost innowacyjności śląskich firm, poprzez wdrożenie i komercjalizacje zaawansowanych technologii przyczyniających się do rozwoju produktów i usług.

Dotacje można otrzymać na innowację produktową lub procesową:

 • wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług
 • dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług
 • innowacja co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa
 • warunek konieczny to zastosowanie nowych technologii (dostępnych na terenie Województwa Śląskiego przez okres nie dłuższy niż 3 lata).

 

Kryteria wyboru projektów

IOK dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2051/147/V/2016 z dnia 13 października 2016 r., stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL

 

Finanse

 • Minimalna wartość dofinansowania – 100 000,00 PLN
 • Maksymalna wartość dofinansowania – 2 000 000,00 PLN
 • Maksymalny poziom dofinansowania:
  • 45% kosztów kwalifikowalnych projektu dla mikroprzedsiębiorstw i małych Przedsiębiorstw
  • 35% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Średnich Przedsiębiorstw

w ramach pomocy de minimis: 50% kosztów kwalifikowalnych.

Więcej informacji na temat aplikacji wniosków udzieli:

Izabela Rosa
izabela.rosa@segna.pl
t. 605 508 429

-->