PARP 1.1.2

Dnia 22.06.2016 r., Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości powiadomiła o konkursie na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 1.1.2 „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej,, Program Operacyjny Polska Wschodnia, 2014-2020.

Termin składania wniosku: 22.06.2016-21.07.2017.

Więcej informacji na temat aplikacji wniosków udzieli:

Anna Skiba
anna.skiba@segna.pl
t. 605 410 033

-->