Nabór PO IiŚ 2.4.1

Dnia 29.04.2016 Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych ogłosiło konkurs projektów w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, typ projektu 2.4.1

Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, poddziałanie 2.4.1 – działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk. Termin składania wniosków: 29.04.2016-29.07.2016.

Więcej informacji na temat aplikacji wniosków udzieli:

Anna Skiba
anna.skiba@segna.pl
t. 605 410 033

-->