Nabór 1.2 Innotextile

Dnia 15.04.2016 NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłosiło kolejny konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”

Programu Inteligenty Rozwój 2014-2020. Termin naboru wniosków: 15.04.2016-15.06.2016.

Więcej informacji na temat aplikacji wniosków udzieli:

Anna Skiba
anna.skiba@segna.pl
t. 605 410 033

-->