Środki Unijne – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Do 8 grudnia trwa kolejny etap przyjmowania wniosków w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw – poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP. Można uzyskać dotacyjne (nawet do 80%) dofinansowanie na rozwój firmy poprzez dostęp do proinnowacyjnych usług świadczonych przez jednostki naukowe.

Przedmiotem konkursu jest wybór projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. Projekty mogą dodatkowo obejmować zakup od wykonawcy usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, o ile usługą towarzyszącą usłudze zasadniczej. O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą wyłącznie ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 60 000,00 zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 400 000,00 zł.
Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 80% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu, w przypadku mikro lub małego przedsiębiorcy lub 70% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu, w przypadku średniego przedsiębiorcy.

Więcej informacji na temat aplikacji wniosków udzieli:

Anna Skiba
anna.skiba@segna.pl
t. 605 410 033

-->