Podmiotowy system finansowania w woj. Dolnośląskim – Działanie 8.6

Czym jest BUR?

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, bezpłatna platforma zawierająca oferty usług rozwojowych świadczonych w formie m.in.: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu. W Bazie dostępna jest szeroka oferta usług, dzięki którym instytucje i osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować cele edukacyjne i biznesowe.

Nasze Usługi w Bazie Usług Rozwojowych

 

Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania: styczeń 2017 r.

Alokacja na konkurs: 36 996 022,79 zł

Dla kogo przeznaczone jest dofinansowanie? 

Z dofinansowania mogą skorzystać przedsiębiorstwa zakwalifikowane do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 25 000,00 zł

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 5 000,00 zł

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków z promesą


Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa – 70%
średnie przedsiębiorstwa – 50%

Preferencyjny poziom dofinansowania:

  • 60% przedsiębiorcy z białego lub zielonego sektora, pracownicy wykonujący prace w białym i zielonym sektorze
  • 70% przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje, przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu
  • 80% usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji); gdy w ramach umowy o udzielenie wsparcia uczestnikami usług rozwojowych będą w co najmniej 50% osoby z niepełnosprawnościami oraz/lub osoby powyżej 50 roku życia oraz/lub osoby o niskich kwalifikacjach


Operator:
ARR „ARLEG” S.A. Siedziba w Legnicy

Więcej informacji na temat aplikacji wniosków udzieli:

Izabela Rosa
izabela.rosa@segna.pl
t. 605 508 429

-->