Podmiotowy system finansowania w woj. Warmińsko – Mazurskim – Działanie 10.6

Czym jest BUR?

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, bezpłatna platforma zawierająca oferty usług rozwojowych świadczonych w formie m.in.: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu. W Bazie dostępna jest szeroka oferta usług, dzięki którym instytucje i osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować cele edukacyjne i biznesowe.

Nasze Usługi w Bazie Usług Rozwojowych

 

Nabór ciągły

 

Na co można zdobyć dofinansowanie?

Dofinansowanie można uzyskać na Usługi szkoleniowe, w tym:

 • szkolenia
 • usługi o charakterze zawodowym
 • studia podyplomowe
 • e-learning

oraz

Usługi doradcze, w tym:

 • doradztwo
 • coaching
 • mentoring

Przedsiębiorca sam dokonuje wyboru usług rozwojowych zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Przedsiębiorcy ubiegający się o wsparcie muszą korzystać ze zbioru ofert usług rozwojowych wpisanych w BUR.

 

Dla kogo przeznaczone jest dofinansowanie?
 

Z dofinansowania mogą skorzystać przedsiębiorstwa zakwalifikowane do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, pracowników i właścicieli z sektora MŚP.

 

Operatorzy
 

 • Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”
 • Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych
 • TECHPAL Sp. z o.o.

 

Możliwe dofinansowanie
 

Wartość dofinansowania to pomoc de minimis udzielana przedsiębiorcom

 • Wysokość dofinansowania może wynieść 50% lub 80% kosztów usługi w BUR

Z dofinansowania na poziomie 50% mogą skorzystać wszyscy przedsiębiorcy z sektora MŚP prowadzący działalność na terenie danego województwa.

Dofinansowanie 80% dla:

 • Mikro i małe przedsiębiorstwa
 • pracownicy 50+
 • pracownicy o niskich kwalifikacjach
 • wpisujące się w inteligentne specjalizacje
 • pracownicy z niepełnosprawnościami
 • przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu
 • usługi rozwojowe mające na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
 • przedsiębiorstwa, które otrzymały wsparcie w działaniu 2.2 PO WER

Wysokość finansowania: 70 000 zł na przedsiębiorstwo.

Więcej informacji na temat aplikacji wniosków udzieli:

Izabela Rosa
izabela.rosa@segna.pl
t. 605 508 429

-->