Nabór B+R PO IR 1.1.1

W dniu dzisiejszym NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, poddziałania 1.1.1

„Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa: w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój 2014-2020. Nabór jest aktualny od 04.04.2016 – 29.07.2016.

Więcej informacji na temat aplikacji wniosków udzieli:

Anna Skiba
anna.skiba@segna.pl
t. 605 410 033

-->