Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47,
41-500 Chorzów

Kto może składać wnioski?

  • Mikro, małe, średnie i duże Przedsiębiorstwa
  • Spółki celowe/spin-off ustanawiane przez publiczne instytucje badawcze oraz przedsiębiorstwa
  • Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych
  • Konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni)
  • Konsorcja przedsiębiorstw i instytutów badawczych
  • Konsorcja przedsiębiorstw

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1. Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej.
  2. Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

Termin, od którego można składać wnioski    2019-07-31 (od godziny 08:00:00)

Termin, do którego można składać wnioski     2019-09-30 (do godziny 12:00:00) Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.

 

Ogłoszenie o naborze

https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/430

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
107 377 500,00

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
25 000 000,00

-->