Każda firma potrzebuje finansowania dla funkcjonowania i rozwoju. Bez zewnętrznych źródeł trudno o szybkie efekty. Wielką szansą dla Państwa, naszych klientów, na atrakcyjne finansowanie swoich projektów rozwojowych jest możliwość uzyskania środków pomocowych, zarówno unijnych jak i krajowych. Zgodnie z naszą Misją chcemy pomóc Państwu w rozwoju, więc i w pozyskiwaniu źródeł finansowania.

W obecnej perspektywie finansowej 2014-2020, obok dotacji ze środków unijnych, dofinansowanie może być również dla pewnych obszarów oferowane w formie instrumentów finansowych (np. pożyczka, poręczenie, wejście kapitałowe).

 

Środki UE

Po analizie Państwa potrzeb i planowanych projektów (np. na podstawie Raportu dostępności dotacji), pomożemy w kompleksowym przygotowaniu wniosku lub wniosków o unijne dofinansowanie. W zależności od wymagań konkursowych przygotujemy również Studium wykonalności lub Analizę kosztów i korzyści.

 • Badania i rozwój
 • Biznes i przedsiębiorczość
 • Energetyka
 • Gospodarka odpadami i wodno-ściekowa
 • Informatyzacja i e-społeczeństwo
 • Nauka i edukacja
 • Ochrona Środowiska
 • Ochrona zdrowia
 • Otoczenie biznesu
 • Rynek pracy i osoby bezrobotne
 • Transport
 • Turystyka
 • Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu

Środki krajowe

Służymy pomocą w przygotowaniu dokumentacji oraz wniosków w zależności od sytuacji Państwa firmy i jej potrzeb. W trakcie realizacji projektu wspieramy Państwa w rozliczeniach finansowych związanych z projektem.

 • Rozpoczęcie działalności
 • Efektywność energetyczna i ochrona środowiska
 • Poprawa warunków bezpieczeństwa pracy
 • Dotacje na szkolenia pracowników i pracodawców
 • Dofinansowanie na zatrudnienia pracowników

Instrumenty finansowe

W niektórych obszarach jedyną preferencyjną formą wsparcia może być instrument finansowy. To głównie pożyczki lub poręczenia, ale i np. kredyty powiązane z dotacjami lub wejścia kapitałowe. Pomożemy w znalezieniu odpowiedniego instrumentu finansowego oraz w przygotowaniu wymaganej dokumentacji dla planowanego przez Państwa firmę projektu.

 • Instrumenty finansowe w tym niskooprocentowane pożyczki i poręczenia oraz wejścia kapitałowe
 • Pożyczki na rozwój firmy
 • Kredyty na innowacje technologiczne (w tym wniosek o promesę do banku komercyjnego, część kredytu spłacana dotacją unijną na podstawie wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego nawet do 6 mln zł)
 • Leasing