PARP 2.3

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej”.

Więcej

PARP 1.1.2

Dnia 22.06.2016 r., Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości powiadomiła o konkursie na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 1.1.2 „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej,, Program Operacyjny Polska Wschodnia, 2014-2020.

Więcej

RPLU 12.1

Dnia 30.05.2016 r., Zarząd Województwa Lubelskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 12.1 Edukacja przedszkolna Konkurs otwarty nr RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/16

Termin składania wniosku: 30.05.2016-28.06.2016 r.

Więcej

Nabór 1.2 Innotextile

Dnia 15.04.2016 NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłosiło kolejny konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”

Więcej