RPLU 12.1

Dnia 30.05.2016 r., Zarząd Województwa Lubelskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 12.1 Edukacja przedszkolna Konkurs otwarty nr RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/16

Termin składania wniosku: 30.05.2016-28.06.2016 r.

Więcej