Nabór 1.2 Innotextile

Dnia 15.04.2016 NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłosiło kolejny konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”

Więcej