PARP 2.3

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej”.

Więcej

PARP 1.1.2

Dnia 22.06.2016 r., Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości powiadomiła o konkursie na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 1.1.2 „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej,, Program Operacyjny Polska Wschodnia, 2014-2020.

Więcej