2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Nabór
od 06.06.2016 do 30.01.2017

Na co (m.in.):
zakup od wykonawcy (jednostki naukowej mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji albo nowego projektu wzorniczego.

Dla kogo?
mikro, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Więcej

Podmiotowy system finansowania w woj. Dolnośląskim – Działanie 8.6

Czym jest BUR?

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, bezpłatna platforma zawierająca oferty usług rozwojowych świadczonych w formie m.in.: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu. W Bazie dostępna jest szeroka oferta usług, dzięki którym instytucje i osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować cele edukacyjne i biznesowe.

Nasze Usługi w Bazie Usług Rozwojowych

 

Więcej

Podmiotowy system finansowania w woj. Warmińsko – Mazurskim – Działanie 10.6

Czym jest BUR?

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, bezpłatna platforma zawierająca oferty usług rozwojowych świadczonych w formie m.in.: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu. W Bazie dostępna jest szeroka oferta usług, dzięki którym instytucje i osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować cele edukacyjne i biznesowe.

Nasze Usługi w Bazie Usług Rozwojowych

 

Więcej

Środki Unijne – POIR 3.1

3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka / 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock, Inteligentny Rozwój
PLANOWANY data naboru wniosków od 21.11.2016 do 20.11.2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w poddziałaniu  3.1.5 „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock” Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Więcej

Środki Krajowe – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wsparcie dla innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce.
Program SOKÓŁ – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych. Wg informacji NFOŚiGW od 1 sierpnia do 30 listopada przyjmowane są wnioski o dofinansowanie (dotacje i pożyczki ale i wejścia kapitałowe) na wdrożenia innowacyjnych technologii środowiskowych, które mają służyć ograniczeniu oddziaływania zakładów/instalacji/urządzeń na środowisko oraz wykorzystaniu lub produkcji technologii.

Więcej