Granty na Eurogranty

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy planują wziąć udział w Programach Unii Europejskiej mogą pozyskać środki, aby się do tego dobrze przygotować. Chodzi o takie programy jak: Kreatywna Europa, LIFE, Horyzont Europa i Single Market Programme.

Jako przedsiębiorca możesz otrzymać na ten cel nawet 280 tys. zł i przeznaczyć m.in. na pokrycie kosztów:

  • usługi doradczej, dzięki której przygotujesz wniosek o Eurogrant
  • opracowania studium wykonalności
  • organizację spotkań (w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych)
  • tłumaczenie wniosku

Szczegóły konkursu na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

COVID-19 – realizacja usług zdalnych

Szanowni Państwo,

W związku z epidemią COVID-19 oraz zmieniającymi się warunkami świadczenia usług szkoleniowych z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej, zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową. Czas pandemii może zostać wykorzystany przez Państwa firmy do podniesienia kompetencji niezbędnych do realizacji celów strategicznych i adaptacji do zmieniającego się dynamicznie otoczenia. Jeżeli istnieją przeciwskazania do szkolenia w formie stacjonarnej można ewentualnie rozważyć szkolenie w formie zdalnej – zapewniamy odpowiednie warunki spełniające obowiązujące Wytyczne w tym zakresie.

Więcej

2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, Inteligentny Rozwój

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” POIR ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów.

Więcej