Podmiotowy system finansowania w woj. Warmińsko – Mazurskim – Działanie 10.6

Czym jest BUR?

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, bezpłatna platforma zawierająca oferty usług rozwojowych świadczonych w formie m.in.: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu. W Bazie dostępna jest szeroka oferta usług, dzięki którym instytucje i osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować cele edukacyjne i biznesowe.

Nasze Usługi w Bazie Usług Rozwojowych

 

Więcej

Środki Unijne – POIR 3.1

3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka / 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock, Inteligentny Rozwój
PLANOWANY data naboru wniosków od 21.11.2016 do 20.11.2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w poddziałaniu  3.1.5 „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock” Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Więcej

Środki Krajowe – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wsparcie dla innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce.
Program SOKÓŁ – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych. Wg informacji NFOŚiGW od 1 sierpnia do 30 listopada przyjmowane są wnioski o dofinansowanie (dotacje i pożyczki ale i wejścia kapitałowe) na wdrożenia innowacyjnych technologii środowiskowych, które mają służyć ograniczeniu oddziaływania zakładów/instalacji/urządzeń na środowisko oraz wykorzystaniu lub produkcji technologii.

Więcej

7.3.3 – Promocja samozatrudnienia

Dnia 29.07.2016 r., Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach powiadomił o naborze wniosków dotyczących dofinansowania projektów w ramach Poddziałania 7.3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Promocja samozatrudnienia.

Więcej