Nowi operatorzy PSF

Od 1 września 2020 r. ruszają nowe nabory PSF w woj. śląskim.

Szczegóły i kwoty alokacji na nabory dostępne na stronie internatowej Wojewódzkiego Urzedu Pracy w Katowicach:Więcej

2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, Inteligentny Rozwój

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” POIR ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów.

Więcej

Zmiana normy z ISO 9001:2008 na normę ISO 9001:2015

Informacja dla Klientów i Współpracujących z nami Dostawców
oraz wszystkich zainteresowanych SEGNA POLSKA Sp. z o.o. przeszła od 2 lipca 2018 r. z ISO 9001:2008 na normę ISO 9001:2015

Z przyjemnością informujemy, że 10 sierpnia 2018 r. nasza Firma uzyskała certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie szkoleń biznesowych i usług consultingowych.

Więcej