Dotacje 2014-2020
Pobierz raport dostępności dofinansowań.
Szkolenia dedykowane
Wyślij zapytanie o ofertę szkoleniową.
 
Aktualności
Bądź na bieżąco. Wszystkie aktualności

Zmiana normy z ISO 9001:2008 na normę ISO 9001:2015

Informacja dla Klientów i Współpracujących z nami Dostawców oraz wszystkich zainteresowanych SEGNA POLSKA Sp. z o.o. przeszła od 2 lipca 2018 r. z ISO 9001:2008 na normę ISO 9001:2015 Z przyjemnością informujemy, że 10 sierpnia 2018 r. nasza Firma uzyskała certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie szkoleń biznesowych i usług consultingowych.

3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej, RPO Śląskiego 2014-2020

PLANOWANY KONKURS dla  MŚP data naboru wniosków od 07.08.2018 do 18.09.2018 Działanie realizowane będzie poprzez wsparcie przedsięwzięć przyczyniających się do zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach biznesowych MŚP.

2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, Inteligentny Rozwój

Nabór od 08.06.2017 do 08.02.2017 Konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków w okresie dwumiesięcznym, a następnie ich ocenę oraz opublikowanie listy ocenionych projektów zawierającą przyznane oceny z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.