Dotacje 2014-2020
Pobierz raport dostępności dofinansowań.
Szkolenia dedykowane
Wyślij zapytanie o ofertę szkoleniową.
 
Aktualności
Bądź na bieżąco. Wszystkie aktualności

2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, Inteligentny Rozwój

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” POIR ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów.

Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów

Zmiana normy z ISO 9001:2008 na normę ISO 9001:2015

Informacja dla Klientów i Współpracujących z nami Dostawców oraz wszystkich zainteresowanych SEGNA POLSKA Sp. z o.o. przeszła od 2 lipca 2018 r. z ISO 9001:2008 na normę ISO 9001:2015 Z przyjemnością informujemy, że 10 sierpnia 2018 r. nasza Firma uzyskała certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie szkoleń biznesowych i usług consultingowych.