Dotacje 2014-2020
Pobierz raport dostępności dofinansowań.

Szkolenia dedykowane
Wyślij zapytanie o ofertę szkoleniową.

 
Aktualności
Bądź na bieżąco.

Wszystkie aktualności

Środki Unijne – POIR 3.1

3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka / 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock, Inteligentny Rozwój PLANOWANY data naboru wniosków od 21.11.2016 do 20.11.2017 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w poddziałaniu  3.1.5 „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock” Programu […]

Środki Krajowe – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wsparcie dla innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce. Program SOKÓŁ – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych. Wg informacji NFOŚiGW od 1 sierpnia do 30 listopada przyjmowane są wnioski o dofinansowanie (dotacje i pożyczki ale i wejścia kapitałowe) na wdrożenia innowacyjnych technologii środowiskowych, które mają służyć ograniczeniu oddziaływania zakładów/instalacji/urządzeń na środowisko oraz wykorzystaniu lub produkcji technologii.

Środki Unijne – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Do 8 grudnia trwa kolejny etap przyjmowania wniosków w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw – poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP. Można uzyskać dotacyjne (nawet do 80%) dofinansowanie na rozwój firmy poprzez dostęp do proinnowacyjnych usług świadczonych przez jednostki naukowe.