Dotacje 2014-2020
Pobierz raport dostępności dofinansowań.
Szkolenia dedykowane
Wyślij zapytanie o ofertę szkoleniową.
 
Aktualności
Bądź na bieżąco. Wszystkie aktualności

Podmiotowy System Finansowania. Śląskie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.2. Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników dla poddziałania: 8.2.3. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa.

Pół miliarda z programu Sokół na innowacyjne technologie środowiskowe

Propozycje wdrożenia innowacyjnych technologii środowiskowych, które mają służyć ograniczeniu oddziaływania zakładów/instalacji/urządzeń na środowisko oraz wykorzystaniu lub produkcji technologii – mają szanse na dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach programu Sokół. Przyjmowanie wniosków w II naborze rozpocznie się 19 czerwca 2017 r. Do rozdysponowania jest pół miliarda zł.

3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka / 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock, Inteligentny Rozwój Copy

Data naboru wniosków od 21.11.2016 do 20.11.2017   Termin rozstrzygnięcia konkursu 60 dni liczonych od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w danym etapie konkursu, w którym zostały złożone. Miejsce składania wniosków Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa