Dotacje 2014-2020
Pobierz raport dostępności dofinansowań.

Szkolenia dedykowane
Wyślij zapytanie o ofertę szkoleniową.

 
Aktualności
Bądź na bieżąco.

Wszystkie aktualności

Środki Krajowe – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wsparcie dla innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce. Program SOKÓŁ – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych. Wg informacji NFOŚiGW od 1 sierpnia do 30 listopada przyjmowane są wnioski o dofinansowanie (dotacje i pożyczki ale i wejścia kapitałowe) na wdrożenia innowacyjnych technologii środowiskowych, które mają służyć ograniczeniu oddziaływania zakładów/instalacji/urządzeń na środowisko oraz wykorzystaniu lub produkcji technologii.

Środki Unijne – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Do 8 grudnia trwa kolejny etap przyjmowania wniosków w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw – poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP. Można uzyskać dotacyjne (nawet do 80%) dofinansowanie na rozwój firmy poprzez dostęp do proinnowacyjnych usług świadczonych przez jednostki naukowe.

Środki Unijne – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Zachęcamy do pozyskania dotacji mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa: do 6 grudnia 2016 r. do godziny 12:00 wydłużony został termin składania wniosków o dofinansowanie w konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Działania 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) w działalności gospodarczej.