Dotacje 2014-2020
Pobierz raport dostępności dofinansowań.

Szkolenia dedykowane
Wyślij zapytanie o ofertę szkoleniową.

 
Aktualności
Bądź na bieżąco.

Wszystkie aktualności

Internacjonalizacja MŚP Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

2014-2020 nastawione jest na ekspansję działalności przedsiębiorstw z makroregionu Polski Wschodniej, poprzez rozwój eksportu na nowych rynkach zagranicznych. Wsparcie w ramach działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP zakłada opracowanie strategii rozwoju działalności eksportowej wraz z badaniem i rekomendacją rynków najbardziej perspektywicznych dla działalności Wnioskodawcy oraz rekomendację działań niezbędnych do wejścia ze sprzedażą na dany rynek. Nasza firma […]

Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój

W obecnej perspektywie jedną z najciekawszych dotacji jest możliwość pozyskania dofinansowania na budowę i rozwój firmy w zakresie własnego centrum badawczo rozwojowego.

2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Nabór od 06.06.2016 do 30.01.2017 Na co (m.in.): zakup od wykonawcy (jednostki naukowej mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji albo nowego projektu wzorniczego. Dla kogo? mikro, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.