Dotacje 2014-2020
Pobierz raport dostępności dofinansowań.
Szkolenia dedykowane
Wyślij zapytanie o ofertę szkoleniową.
 
Aktualności
Bądź na bieżąco. Wszystkie aktualności

2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, Inteligentny Rozwój

Nabór od 08.06.2017 do 08.02.2017 Konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków w okresie dwumiesięcznym, a następnie ich ocenę oraz opublikowanie listy ocenionych projektów zawierającą przyznane oceny z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

Pół miliarda z programu Sokół na innowacyjne technologie środowiskowe

Propozycje wdrożenia innowacyjnych technologii środowiskowych, które mają służyć ograniczeniu oddziaływania zakładów/instalacji/urządzeń na środowisko oraz wykorzystaniu lub produkcji technologii – mają szanse na dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach programu Sokół. Przyjmowanie wniosków w II naborze rozpocznie się 19 czerwca 2017 r. Do rozdysponowania jest pół miliarda zł.

3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka / 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock, Inteligentny Rozwój Copy

Data naboru wniosków od 21.11.2016 do 20.11.2017   Termin rozstrzygnięcia konkursu 60 dni liczonych od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w danym etapie konkursu, w którym zostały złożone. Miejsce składania wniosków Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa